C/Industria, 19-21 · 08120 · La Llagosta, Barcelona +34 93 278 03 33

Política de privacitat

 


A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Amb la finalitat d’oferir el millor servei i amb l’objecte de facilitar l’ús, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquests efectes, Laserpenta S.L. utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet.

Laserpenta S.L. no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d’accés. Únicament s’utilitzen galetes pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).

El portal de què és titular Laserpenta S.L. conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat són alienes a la de Laserpenta S.L .. A l’accedir a aquests llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

En compliment del que preveu l’article 5 de la LOPD, s’informa que les dades de caràcter personal que es recapten directament de l’usuari a través dels diferents recursos disponibles al portal, seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades als respectius fitxers dels quals és responsable Laserpenta SL, amb les finalitats que es detallen en el Registre General de Protecció de Dades no sent utilitzats per a finalitats incompatibles amb aquestes. Les dades demanades podran ser cedides en els casos previstos, per a cada fitxer, en l’esmentat Registre.

Els afectats poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Laserpenta S.L., mitjançant escrit dirigit a la seva Secretaria General, al carrer Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid


Avís legal:


Aquest lloc web, el seu titular és la Laserpenta S.L. , Amb NIF B59669788, domicili al carrer Indústria, 19-21 · 08120 · La Llagosta, Barcelona, ​​i telèfon 93 278 03 33, està constituït pels llocs web associats als dominis laserpenta.com i www.laserpenta.com


Propietat intel·lectual i industrial


El disseny de l’portal i els seus codis font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a Laserpenta S.L. i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.


Responsabilitat dels continguts


Laserpenta S.L. no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir a l’portal. Laserpenta S.L. tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

Laserpenta S.L. es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny de l’portal.

Laserpenta S.L. no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de aquesta informació.


Reproducció de continguts


Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal. No obstant això, els continguts que siguin considerats com dades obertes a la seu electrònica, publicats segons el que preveu el Reial Decret 1495/2011, de 24 d’octubre, de desplegament de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació de el sector públic , per a l’àmbit de sector públic estatal, podran ser objecte de reproducció en els termes continguts en el següent Avís.


Registre General de Protecció de Dades


La informació sobre fitxers inscrits en el Registre General de Protecció de Dades es publica d’acord amb el que preveu l’article 14 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

La reproducció total o parcial, fins i tot el bolcat de el contingut de l’Registre a qualsevol suport, exigirà l’expressa autorització de Laserpenta S.L ..

Les dades de caràcter personal incloses en el Registre no podran ser objecte de tractament, ni usar-se per a finalitats diferents a la d’aquesta publicació.


Seu electrònica


D’acord amb el que estableix l’article 7 de Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, Laserpenta SL es responsabilitza de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través del seu seu electrònica (https://sedeagpd.gob.es/).


Portal de transparència


A través de la informació publicada al portal de transparència, Laserpenta S.L. atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seva identificació i localització.


Llei aplicable


La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de el present portal, serà la llei espanyola.